:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  0°C zamglenie

Zatrudnimy Mistrza Produkcji Wędlin (wygasło)

Zatrudnimy Mistrza Produkcji Wędlin

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. poszukują
pracownika na stanowisko Mistrz Produkcji Wędlin

ZADANIA:
1. Zarządzanie podległym zespołem podczas zmiany produkcyjnej.
2. Analiza bieżących wskaźników w obszarze produkcji:
- wydajności pracy,
- terminowej realizacji planu,
- rozliczeń surowców i materiałów użytych w produkcji w systemie impuls.
3. Współpraca z innymi mistrzami wydziałów oraz działami pomocniczymi.
4. Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych w celu poprawy kluczowych wskaźników.
5. Zarządzanie dokumentacją procesową.
6. Nadzór nas przestrzeganiem zasad BHP, obowiązujących procedur i regulaminów.
7. Usprawnienie procesów produkcyjnych w celu wzrostu wydajności i poprawy jakości z wykorzystaniem Lean Manufacturing.

WYMAGANIA:
1. Wykształcenie kierunkowe, minimum średnie – kierunek technologia mięsa, wyższe będzie dodatkowym atutem.
2. Mile widziane doświadczenie w branży mięsnej.
3. Zarządzanie wydziałem produkcji przetwórczej minimum 3 lata na stanowisku mistrza lub kierownika produkcji.
4. Mile widziana znajomość języka angielskiego.
5. Obsługa programów: Word, Excel, Power Point, Outlook oraz systemu rozliczeń produkcji – Impuls.
6. Znajomość zagadnień z zakresu Lean Manufacturing.
7. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna.
8. Komunikatywność.
9. Samodzielność, operatywność oraz skuteczność w działaniu.
10. Wytrwałość w realizacji celów.

OFERUJEMY:
1. Stabilne warunki zatrudnienia – umowę o pracę.
2. Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie o wieloletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku.
3. Premia uznaniowa w zależności od wyników pracy.
4. Pakiet opieki medycznej po przepracowaniu 1 roku.
5. Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
6. Szkolenia i kursy na stanowisku pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres [email protected] z dopiskiem Mistrz Produkcji Wędlin lub osobiście dostarczyć do siedziby firmy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Mistrza Produkcji Wędlin. Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

...............................................
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” S.A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 – 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax: 29 764 14 06, e-mail: [email protected];
2) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: [email protected];
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected], [email protected];
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-10-14 08:39:52